About me

Feminist Singer/Music Producer.

Translate

Categories

Archive

Follow the blog

Instagram

Twitter

Ask

Youtube

Vi ses nästa torsdag

Om en vecka är det dags för den första offentliga uppsättningen av JAG ÄR MIG - min one woman-show om hur vi gör världen till ett bättre ställe: genom att vara oss själva. 
 

Påverka i LÅ Ungdomsråd

Det är dags för Luleå Ungdomsråd att välja en ny styrelse som ska driva ungdomsrådet framåt under kommande verksamhetsår då den nuvarande styrelsen bestående av mig, Jehna Al-Moushahidi och Nadia Sahlin flyttar. Vill du göra Luleå till en roligare plats för unga eller känner du någon som vill göra det? Brinner du för ungas rätt till en plattform och påverkan? PM:a Luleå Ungdomsråd eller mejla mig på agnesh@live.se.

Hör av dig

 
Något jag har lärt mig på sistone är att man ska ta namn eller kontaktuppgifter till människor man vill träffa igen.
Om du som jag träffade för två lördagar sen läser det här - hör av dig.

Hungry for the world

Life is a journey, a journey that I have exclusively adored.
 
My stay in India has shown me so many colours, people, religions and made very clear that this life is short and has to be lived fully. India is just one of hundreds of countries on this planet, and yet it holds enough to discover for a whole life. What I've seen and experienced is only a glimpse of all there is. Even so, I am amazed. And startled by racism, patriarchy and the unfair lottery of life. A gender analysis of everything here (or in Sweden or anywhere) takes a lot of energy and anger, so I'll spare me some and give you some non-gender analyzed pictures from the past few days here.
Inside a Tibetan temple. Outside I spoke mandarin with a woman from Taiwan. In a restaurant in central Varanasi I had a great conversation with one of  many tibetan monks. Communication comes so naturally here and getting in touch with such a diversity of people is the best gift one can get.
Today we went up 5 o'clock to experience the awakening of Mother Ganga.
I can't wait to continue my journey. 

Nej pappa, det är inte extremt att krossa patriarkatet

 

Under de senaste veckorna har min pappa avrått mig från att använda begreppet ”krossa patriarkatet”, med motiveringen att det inte är nog nyanserat och inte lämpar sig att använda sig i och med de förtroendeuppdrag jag har. Men - vad är patriarkatet? Behöver det verkligen krossas? Och är det självklart att det ska ersättas med feminism?

Nationalencyklopedins definition av patriarkatet lyder ”familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Inom samhällsvetenskapen är patriarkat en allmän benämning på sociala system inom vilka kvinnor är underordnade män.” 

Artikeln i Nationalencyklopedin förklarar att patriarkatet fortfarande härskar i stora delar av Europa, Afrika, Mellanöstern, Syd- och Östasien samt Latinamerika. Varför Nordamerika och Australiens patriarkala samhällsstruktur plötsligt skulle ha upphört framgår inte av artikeln, länder med 18 respektive 26 % kvinnor i sina parlament, jämfört med t.ex. afrikanska Rwanda och latinamerikanska Bolivia där de flesta politiker i parlamenten är kvinnor. 

Att det inte finns några storskaliga samhälleliga exempel på patriarkatets motsats, matriarkat (enligt bland annat Nationalencyklopedin), motbevisar också att kontinenter som Nordamerika och Australien skulle vara något annat än just patriarkala.

Det kan kännas jobbigt för majoriteten av jordens befolkning, män, att förstå att man är en del av denna samhällsstruktur och kan behöva ändra sitt vardagliga beteende för att se till att fördelningen av makt och möjligheter blir jämställd. Samtidigt är min förhoppning att såväl män som kvinnor främst ser fram emot de fördelar det skulle innebära för alla med ett jämställt samhälle. Ett samhälle vi uppnår genom feminismen, en term med många definitioner, som även den sammanfattas väl av NE som den sociala rörelsen för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Varför ska vi då krossa det rådande patriarkatet vi lever i? Jag ger er några av många anledningar:

● För de många miljoner flickor som saknas internationellt på grund av världens mest omfattande folkmord – gendercide. FN uppskattar att så många som 200 miljoner flickor saknas demografiskt på grund av könsselektiv abort och barnamord. Mord som begås av politiska, ekonomiska, sociala och kulturella orsaker världen över. Främst i Asien, men även i Sverige

● För att stoppa trafficking. Det rådande kvinnounderskottet i världen gör kvinnor ännu mer utsatta och konkurrensen om att få en hustru leder till att allt yngre flickor tvingas till äktenskap och prostitution

● För att mäns våld mot kvinnor skördar fler liv än militära konflikter. Det behövs en grundläggande förändrad inställning till brukande av våld och var människas rätt till sin kropp

● För att dagens försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik är föråldrad och starkt dominerad av män. Detta trots att forskning visar att kvinnors deltagande i fredsprocesser och könsperspektiv gör vägen till fred kortare och att stödet för militära insatser är mindre hos kvinnor

● För att det är helt orimligt att den genomsnittliga rika västerländska mannens livsstil som världens största klimatbov är allmänt accepterad och värderas högt runt middags- eller förhandlingsbordet, samtidigt som den slår hårt mot fattiga kvinnor och barn i andra delar av världen

● För att den genomsnittliga flyktingen i världen är en kvinna eller ett barn

● För att Sveriges Riksdags försvarsutskott utgörs av 13 män och 4 kvinnor samt en manlig försvarsminister i Sveriges första ”feministiska” regering.

● För att psykisk ohälsa är som mest utbredd bland flickor, unga kvinnor och transpersoner i Sverige och fortsätter att öka

● För de killar och män som felaktigt får lära sig att hålla inne känslor istället för att prata ut, vilket får förödande konsekvenser som aggressivitet i nära relationer eller mot det egna jaget, ökad alkoholkonsumtion och isolering

● För allas rätt att var sig själv, klä sig som man vill och leva som man vill utan hänsyn till normer om ”manligt” och ”kvinnligt”

● För att kvinnors arbete är värt precis lika mycket som mäns och inte 3,6 miljoner kronor mindre under en livstid, vilket är fallet i ett av världens mest ”jämställda” länder, Sverige, idag

● För att en rättvis värld inkluderar alla på lika villkor.

Så pappa, det handlar inte om att krossa dig och andra män. Det handlar om att krossa de strukturer som gör att vi behandlas olika beroende av kön.

 

Agnes Hassler, 
Språkrör Grön Ungdom Norr

Mitt PM om hur vi gör världen fredligare

Feminismen – nyckeln till en fredlig värld

Året är 2014 och vi är drygt 7 miljarder människor på jorden. Ett allmänt vedertaget sätt att dela upp människor i är kvinnor och män, två grupperingar som utgör ungefär lika stora delar av jordens befolkning. Trots detta besitter kvinnor endast 20% av den politiska makten i världen. Året är 2014 och till följd av dagens krig och konflikter uppgår för första gången sedan andra världskriget antalet flyktingar i världen till över 50 miljoner. Majoriteten av dessa är kvinnor. Kan det finnas ett samband mellan den skeva maktfördelningen mellan könen och de många konflikterna i världen idag? Kan kvinnors deltagande i fredsprocesser och innehav av maktpositioner göra världen fredligare?

Fjorton år har gått sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 som uppmanade medlemsstaterna att öka kvinnors deltagande och integrera könsperspektiv i alla FN:s freds- och säkerhetsåtgärder. Trots detta har inte en enda kvinna inkluderats i Syriens fredsförhandlingar. Fredsöverenskommelser i världen har inte fungerat under de senaste åren och allt fler forskare finner samma förklaring -misslyckandet att inkludera en mångfald av människor, särskilt kvinnor, i fredsprocesser. Kvinnoorganisationen Equality Now uppmanar därför avgörande makthavare som Ryssland, USA och FN att införliva denna resolution och uppfylla sitt åtagande om att prioritera kvinnor i fredsförhandlingarna för att lösa b.la. syrienkonflikten.

En resolution i syrienfrågan, som efterfrågade att den syriska regimens attacker av civila skulle upphöra, gick däremot inte igenom i FN, skriver Alarabiya News (2014-11-19). Resolutionen fördömde brott mot de mänskliga rättigheterna i landet så som sexuellt våld, barnmisshandel och förhindrande av humanitär hjälp. Brott som liksom i alla konflikter slår hårdast mot kvinnor och barn förklarar b.la. Sveriges utrikesminister Margot Wallström. Bland de länder som motsatte sig resolutionen fanns Ryssland och Kina. Två länder som i 2014 års Global Gender Gap Report hamnar på 75:e och 87:e plats. Frankrike, som la fram resolutionen är enligt rapporten världens 16:e mest jämställda land.

Sverige, som hamnade på en fjärdeplats i rapporten, bemöter dagens utmaningar med en feministisk utrikespolitik. Utmaningar som Rysslands ockupation av Krim och infiltrering av östra Ukraina samt Kinas militära upprustning utgör hot mot den rådande maktbalansen i världen. Sverige är dock inte ensam om sitt feministiska bemötande av de rådande hoten, konstaterar Robert Egnell, docent i säkerhetspolitik vid Georgetownuniversitet och forskare på institutet för kvinnor, fred och säkerhet vid samma universitet. Egnell poängterar (DN 2014-10-15) att Storbritanniens förre utrikesminister William Hague argumenterade för att ”det främsta strategiska målet under 2000-talet är att försäkra oss om att överallt öka kvinnors ekonomiska, sociala, och politiska makt”. Likaså lyfter Egnell att Hilary Clinton, världens mest inflytelserika feministiska företrädare inom internationell politik, kan komma att bli USA:s nästa president.

Forskaren och skribenten trycker också på att jämställdhet är av yttersta vikt inte bara ur ett rättighetsperspektiv utan också för att förhindra väpnade konflikter, skapa fred där våldet redan är ett faktum och arbeta med försonings- och återuppbyggnadsprocesser efter krig. Kvinnors deltagande i ekonomin ökar tillväxten och militära insatser kräver ofta genderperspektiv för att lyckas, något som det senaste decenniets insatser i Kosovo, Afghanistan och Irak visat. Jämställdhet leder också till minskad våldsbenägenhet och korruption.

Många är forskarnas bevis om kvinnors positiva inverkan på otaliga områden i samhället, men fortfarande är kvinnor generellt sett inte med i varken fredsförhandlingar eller återuppbyggnad efter krig. Trots bevis för större framgång vid kvinnors deltagande i dessa processer, påpekar Egnell.

Mouna Ghanem, grundare av Syriska Kvinnors Forum för Fred instämmer och trycker på kvinnors viktiga roll: “Women’s voices must be included in the peace process not only because they are victims of war but also, more importantly, because women are the most effective peacebuilders. In the conflict men have taken up arms while women are holding communities together; women have become stronger and better equipped to play a key role in securing real peace.”

Egnell framför också hur feminismens syn på säkerhet flyttar fokus från traditionell säkerhet till mänsklig säkerhet. Denna sätter individen och gruppen i första rummet. Ett mänskligt perspektiv som hanterar de bakomliggande orsakerna innan väpnade konflikter och katastrofer bryter ut. Orsaker som klimatförändringar, brottslighet, epidemier och sexuellt våld, problem som påverkar individer mer än stater. För att undvika att terrororganisationer som t.ex. IS bildas bör därför problem som politiskt förtryck, religiösa och etniska spänningar och orättvisor tas itu med innan.

Slutligen kan man ställa sig frågan om vilken utgången hade blivit om världssamfundet antagit en resolution som fördömer den syriska regimens brott, överträdelser som slår hårdast mot kvinnor. Det vet vi inte. Finns det ett samband mellan  brist på jämställdhet inom länder och deras vägran att erkänna brott som drabbar kvinnor hårdast? I en del fall, som Kinas och Rysslands, kan man utan att ta andra faktorer i beräkning, svara ja. Vad vi däremot vet med säkerhet är att alla länders väg till fred, säkerhet och mänskliga rättigheter på ett lokalt, nationellt och globalt plan blir kortare när kvinnor deltar i samhällets alla sektorer.

The worlds best weapon - a bar of soap

I am astonished by the power of something as simple as hand soap. Thanks for the inspiration and deeper knowledge about how endlessly important soap is and how many lives it can save. Be right back, I've gotta go was my hands!
 

Life is what you make itDen här dagen har nog varit en av de konstigaste i mitt liv hittils. Konstig men rolig, utvecklande och känslofylld. Bland annat har jag storbölat över att jag bokat tågbiljetter Luleå-Stockholm istället för det omvända och samtidigt lyckats föra en vettig konversation med SJ-info på Centralens personal som påpekade att mitt smink kletat ut sig (tack, men jag bryr mig inte). På väg hem till slut i en tom nattågskupé och vegetarisk meze. Glad måmdag allesammans.

Farväl konsumtionssamhället

Inne på Åhléns City i Stockholm och försöker låtsas som att jag bryr mig ett piss om märken och före detta förebilder som Kate Winslet och Penelope Cruz som poserar för djurtestade produkter. Vantrivs som en feminist i en bolagsstyrelse. Enda anledningen att vara kvar: mamma. Om någon vill åka till Mexico, Chile, Brasilien eller så med mig över konsumtionshetsens månad nr 1 - hör av er.

Being a part of something bigger than myself

This weekend we Arctic Light celebrated our 10th anniversary.
This Saturday I made the best concert in my music career and I don't think that music ever has touched me as much as it did this weekend. A weekend of tears of joy, sorrow, but mostly just pure happiness of the privilege we have had to be able to create this together. Girls from all over Northern Sweden brought together by Susanna Lindmark.
 
What makes me even more happy than the joy spread within the choir, to the audience and in media is that our singing helps people further away. From this weekend on we have begun collecting money for Time to act - The UNHCR:s mission to help women and children in the war-torn Syria. 
 
♫ From a distance you look like my friend, even though we are at war.
From a distance I just cannot comprehend what all this fighting is for. ♫ 

One solution - two countries

Today is a happy day. Today my country recognizes the state of Palestine. I hope that the actions of Sweden's new government will inspire other countries to do the same. Especially in the European Union, where Sweden is one of the first countries to do so. Eversince I put my interest into the world I am not wearing clothes with the flag of the USA. Today is no exception.
I recommend you all to watch this movie on the subject. One of the best fims I have seen in a long time.
Bor du i Luleå? Ta chansen att se den på Folkets Bio ikväll!

We go girls

Two of the most awesome videos I have seen this week. Girls are so much more than their looks. So are boys. We all deserve the same salaries and the same treatment, no matter who we are, what we have between our legs or what we feel like.